Algemene voorwaarden

 Download als PDF

Algemene Voorwaarden “Beusichems kledingherstel aan huis”.
Email: roos@bkah.nl
Telefoon: +31683323013
KVK nr : 65823990
BTW nr : NL169615108B01

 

Artikel 1, Toepasselijkheid en overeenkomst
Deze Algemene Voorwaarden zijn en zullen door “Beusichems kledingherstel aan huis” op verzoek worden overhandigd. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie www.beusichemskledingherstelaanhuis.nl of www.bkah.nl.
Alle offertes zijn vrijblijvend, bij een afwijkende prijs van de offerte zal tevoren contact met de cliënt worden opgenomen.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht van de klant door “Beusichems kledingherstel aan huis”. Indien een opdracht niet wordt geaccepteerd deelt “Beusichems kledingherstel aan huis” dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de opdracht.

Artikel 2, Werkgebied rondom Beusichem.
Gratis voorrijkosten voor klanten met postcode: Asch 4115, Beusichem 4112, Buren 4012 t/m 4116, Culemborg 4100 t/m 4107, Erichem 4117 t/m Ravenswaay, Zoelmond 4110/4111.
Staat uw postcode er niet bij dan wordt er 5 euro reiskosten inrekening gebracht, mits het een enkele reis binnen 30 km vanaf postcode 4112 betreft.
Er zal geen opdracht en/of afspraak plaatsvinden als het adres meer dan 30 km enkele reis verwijderd is vanaf postcode 4112. Het gehele werk gebeid is van postcode 4000 t/m 4064 en van 4100 t/m 4197.
In verband met een wegomleidingen en/of wegwerkzaamheden kan de afspraak worden verzet of worden afgelast, hierover wordt u bijtijds geïnformeerd.

Artikel 3, Ruimte voor herstelwerkzaamheden.
“Beusichems kledingherstel aan huis” zal na een aanmelding, (via de site www.beusichemskledingherstelaanhuis.nl), de cliënt telefonisch benaderen . In dit telefonisch gesprek worden de herstelwerkzaamheden besproken en waar deze zullen plaatsvinden. Datum en tijdstip voor een afspraak aan huis worden dan vastgelegd.
“Beusichems kledingherstel aan huis” vraagt een gemakkelijk toegankelijke woning, zodat de benodigde apparatuur eenvoudig naar binnen kunnen worden gerold met de steekwagen. Op de begane grond dient u een soliede tafel en stoel beschikbaar te stellen, met goede verlichting en stopcontact(en) voor de naaimachine(s). Eventueel een strijkplank met strijkbout om kleding glad te strijken of te persen.
Naaimachines worden alleen door mevrouw Stange-Roos bediend.

Artikel 4, uurtarief en extra kosten.
Het uurtarief bedraagt 15 euro* inclusief btw, garen inbegrepen voor herstelwerkzaamheden. Minimale afname van 2 uur. Ieder volgend uur 15 euro of een halfuur 7,50 euro in rekening gebracht. Wilt u iets nieuws aan elkaar stikken of aflocken dan wordt achteraf een klos garen in rekening brengen (zie prijslijst). Uurtarief start wanneer de ingeregen machine(s) klaarstaan met de door u gekozen kleur. De volgende kleuren die eventueel worden ingeregen en gespoeld komen in het werkuur. Het streven is om precies dezelfde kleur** als het materiaal te naaien, in de marge van twee tinten lichter of donker wordt niet afgeweken.

Tevoren wordt een geschatte tijd voor de kledingherstelwerkzaamheden gegeven. Mocht in sommige situaties de geschatte tijd uitlopen, wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, waarna de cliënt alsnog kan beslissen of er verder van de diensten gebruik wordt gemaakt. Er dient rekening mee gehouden te worden dat er minimaal een kwartier nodig is voor de opbouw en een kwartier voor de afbouw van alle apparatuur; deze tijd wordt niet in rekenings gebracht.

Extra kosten worden in rekening gebracht voor aangeleverde producten zoals: ritsen/knopen/voering/elastiek/vlieseline/biasband en andere fournituren, deze kosten worden vooraf met u besproken (zie prijslijst)***.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief 6 % BTW.
Betaling geschiedt contant, of gelijktijdig met bankoverschrijving. Na afloop van de werkzaamheden zal een officiële bon worden geschreven waarop de specifieke werkzaamheden staan en eventuele meerkosten (zoals fournituren en extra tijd).

Artikel 5, Verstelwerkzaamheden en aansprakelijkheid.
De juistheid van de door de klant verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen komt geheel voor risico van de klant. De onjuistheid van de gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen kan nimmer aan “Beusichems kledingherstel aan huis” worden toegeschreven.
De klant dient “Beusichems Kledingherstel aan huis” voorafgaande aan de opdracht op de hoogte te stellen van (verborgen) gebreken, vlekken, kleurverschillen in de door de klant aangeleverde kleding en/of materialen. Alle materiaal dienen schoon aangeleverd te worden.
“Beusichems kledingherstel aan huis” staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar geleverde materialen.” Beusichems kledingherstel aan huis” verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte materialen garantie. De garantie geldt gedurende twee kalendermaanden vanaf herstelwerkzaamheden aan huis. Garantie-aanspraken omvatten slechts het vervangen, respectievelijk het herstellen van de betrokken materialen. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien de materialen voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt, dan wel op onoordeelkundige wijze worden behandeld gebruikt of onderhouden of indien de wederpartij wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht. Indien het herstel of de vervanging van de materialen door de klant zelf plaatsvindt, erkent “Beusichems kledingherstel aan huis” geen garantie-aanspraken.

Artikel 6, Niet nagekomen afspraak
Het is voor mij heel vervelend als u niet volgens afspraak thuis bent. Het betekent tijdverlies en omzetderving voor “Beusichems kledingherstel aan huis”. Bovendien is het erg vervelend dat er op dat moment niet iemand anders kon worden geholpen. Hiervoor hanteer “Beusichems kledingherstel aan huis” een niet-thuis-tarief van 30 euro. Hiervoor krijgt u een factuur thuisgestuurd. Bij onverwachte verhinderingen zoals autopech van “Beusichems kledingherstel aan huis” zal de kosten van verloren afspraak niet op de cliënt worden berekend.

Artikel 7, Betreffende de Algemene Voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Versie 1, (1 mei 2016)

*            Btw per uur bedraagt 6%
**         Is de kleur niet aanwezig dan zal “Beusichems kledingherstel aan huis” de kleding of het materiaal meenemen om de juiste kleur garen (of fournituren) te bemachtigen, dit alles in overleg met de cliënt.
***       Btw over fournituren is al betaald door de leverancier (fourniturenzaak), hierover hoeft geen btw meer betaald te worden.